การดูอายุแมว หากเลี้ยงน้องแมวมาตั้งแต่เด็กคงไม่มีปัญหากับเรื่องอายุ เพราะเราคงจดบันทึกไว้หรือถ้าลืมก็สามารถนับปีย้อนหลังได้ แต่สำหรับคนที่นำแมวจรมาเลี้ยง ไม่ว่าจะเจอเองหรืออุปการะมาจากสถานสงเคราะห์ อาจจะพบปัญหาว่าไม่ทราบว่าแมวอายุเท่าไหร่ บทความนี้มีวิธีการดูอายุแมวแบบเบื้องต้นให้ได้ทราบกัน

การดูอายุแมว มีวิธีอย่างไร

การดูอายุแมว ซึ่งหากรับเลี้ยงหรือมีคนให้แมวมา จำเป็นต้องรู้ว่ามีอายุเท่าไร แมวมีอัตราการเจริญเติมโตที่เร็วกว่ามนุษย์มาก และความต้องการของลูกแมวอายุสองสัปดาห์ ก็ต่างจากความต้องการของลูกแมวอายุหกสัปดาห์ ถึงแม้จะไม่สามารถรู้อายุที่แน่ชัดของมันได้ แต่การคาดคะเนอายุแบบมีหลักการจะช่วยให้ดูแลแมวได้อย่างเหมาะสม

ตรวจดูลักษณะทางกายภาพ

1. การดูอายุแมวให้ตรวจหาสายสะดือที่ยังไม่หลุด 

 • ปกติแม่แมวจะกัดสายสะดือจนขาด สายสะดือที่เหลืออยู่จะเป็นตอเนื้อเยื่อเล็กๆ ติดอยู่ที่ท้องของลูกแมว
 • ปกติสายสะดือจะหลุดหลังจากคลอดออกมาแล้ว 3 วัน ถ้าลูกแมวยังมีสายสะดืออยู่ ก็เป็นไปได้ว่ามันเพิ่งจะเกิดได้ไม่กี่วัน

2. การดูอายุแมวให้ดูตาของลูกแมว

 • ลูกแมวจะไม่ลืมตาจนกว่ามันจะอายุได้ประมาณ 10 ถึง 14 วัน แต่ลูกแมวบางตัวจะลืมตาได้ก่อนในช่วง 7 ถึง 10 วัน ถ้าลูกแมวยังไม่ลืมตา แสดงว่ามันอาจจะเพิ่งเกิด แต่ถ้าลูกแมวลืมตาได้แล้ว แสดงว่ามันมีอายุอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์
 • ถ้าลูกแมวเพิ่งเริ่มลืมตา แต่ยังลืมได้ไม่สุด แสดงว่ามันอาจจะมีอายุประมาณ 2 หรือ 3 สัปดาห์ เมื่อลูกแมวเริ่มลืมตา ดวงตาจะมีสีฟ้าสว่างทุกตัว ไม่ว่าตอนโตขึ้นดวงตาของแต่ละตัวจะเปลี่ยนไปเป็นสีอะไรก็ตาม
 • ถ้ามีลูกแมวที่อายุมากกว่า และสังเกตเห็นว่าดวงตาของมันเริ่มเปลี่ยนสี แสดงว่ามันอาจจะมีอายุได้ราวๆ 6-7 สัปดาห์ ช่วงนี้เป็นช่วงที่สีของม่านตาจะเริ่มเปลี่ยนไปเป็นสีของแมวที่โตเต็มวัยอย่างถาวร แต่หากลูกแมวจะโตขึ้นเป็นแมวโตเต็มวัยที่มีดวงตาสีฟ้าอยู่แล้วล่ะก็ อาจจะไม่สามารถสังเกตความเปลี่ยนแปลงของสีดวงตาเพื่อช่วยในการระบุอายุได้

3. การดูอายุแมวให้ตรวจดูหูของลูกแมว

 • ถ้าหูของลูกแมวพับติดกับหัว มันอาจจะมีอายุน้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์ ลูกแมวแรกคลอดจะเกิดมาพร้อมกับช่องหูที่ปิดสนิท ซึ่งจะทำให้หูราบแบนติดไปกับหัว ช่องหูของลูกแมวจะเริ่มเปิดเมื่ออายุได้ระหว่าง 5 ถึง 8 วัน
 • คอยดูหูของลูกแมวที่จะตั้งขึ้น ช่องหูของลูกแมวจะใช้เวลาในการเปิดนานกว่าการลืมตา ถึงแม้ช่องหูจะเริ่มเปิดในช่วงระหว่าง 5 ถึง 8 วัน แต่มันก็จะใช้ระยะเวลานานกว่าหูจะตั้งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน

4. การดูอายุแมวให้ดูฟันของแมว วิธีที่ดีในการคาดคะเนอายุของทั้งลูกแมวและแมววัยรุ่นก็คือ การตรวจดูพัฒนาการและการขึ้นของฟัน ลูกแมวที่ไม่มีฟันอาจจะเป็นลูกแมวเกิดใหม่ และมีอายุน้อยกว่า 2 สัปดาห์ แต่ถ้าฟันขึ้นแล้ว ยังคงสามารถคาดคะเนอายุได้ โดยดูจากจำนวนและลักษณะของฟัน

 • ฟันน้ำนมซี่แรกควรจะขึ้นพ้นเหงือกในช่วงอายุประมาณ 2 หรือ 3 สัปดาห์ ฟันซี่แรกที่ขึ้นมักจะเป็นฟันหน้า หากมองไม่เห็นฟันได้ชัดเจน อาจจะสามารถสัมผัสมันได้โดยการแตะเบาๆ ที่เหงือกของลูกแมว
 • ฟันเขี้ยวจะเริ่มขึ้นเมื่ออายุได้ 3-4 สัปดาห์ ฟันชนิดนี้จะเป็นฟันที่ยาวและแหลม ซึ่งขึ้นถัดจากฟันหน้า
 • ฟันกรามน้อยจะเริ่มขึ้นพ้นเหงือกเมื่ออายุประมาณ 4-6 สัปดาห์ ฟันกรามน้อยคือฟันที่ขึ้นระหว่างฟันเขี้ยวกับฟันกราม
 • ถ้าฟันของแมวขึ้นครบทุกซี่แล้ว แต่ฟันกรามยังไม่ขึ้น แสดงว่าแมวมีอายุได้ราว 4 เดือนแล้ว และควรจะมีฟันครบทุกซี่ตามนี้:
  • ฟันหน้า 6 ซี่ที่กรามบน และอีก 6 ซี่ที่กรามล่าง
  • ฟันเขี้ยว 2 ซี่ที่กรามบน และอีก 2 ซี่ที่กรามล่าง (แต่ละซี่จะอยู่ข้างฟันหน้าซี่สุดท้ายของทั้งสองด้าน)
  • ฟันกรามน้อย 3 ซี่ที่กรามบน
  • ฟันกรามน้อย 2 ซี่ที่กรามล่าง

5. การดูอายุแมวด้วยการหาฟันแท้ หากพบฟันแท้ที่มีขนาดใหญ่ในปากของแมว แสดงว่าแมวอาจจะมีอายุได้ 4 เดือน หรือแก่กว่า เวลาในการขึ้นของฟันในแมวที่โตแล้วจะไม่แน่นอนเหมือนกับการขึ้นของฟันในลูกแมวที่เด็กกว่า แต่ยังสามารถคาดคะเนอายุของแมวได้ โดยดูจากเวลาที่ฟันแท้ขึ้น

 • ฟันหน้าคือฟันที่จะขึ้นมาก่อนเป็นซี่แรก ในช่วงที่มีอายุได้ราว 4 เดือน
 • เมื่ออายุได้ระหว่าง 4 ถึง 6 เดือน ฟันเขี้ยว ฟันกรามน้อย และฟันกรามที่เป็นฟันน้ำนม จะถูกแทนที่ด้วยฟันแท้
 • ถ้าแมวมีฟันแท้ทั้งหมด และมีฟันกรามครบสี่ซี่ มันก็คงจะมีอายุประมาณไม่เกิน 7 เดือน
 • พึงระลึกไว้ว่า คำแนะนำเหล่านี้อ้างอิงจากแมวที่มีสุขภาพแข็งแรงปกติ อาการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุสามารถทำให้ฟันร่วงหรือขึ้นช้าได้

6. การดูอายุแมวโดยการชั่งน้ำหนักแมว การคาดคะเนอายุโดยการชั่งน้ำหนักจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอน เนื่องจากแมวจะความแตกต่างกันในเรื่องของขนาดและสายพันธุ์ แต่น้ำหนักก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะให้ข้อมูลในการคาดคะเนอายุที่ใกล้เคียงความจริงได้

 • ลูกแมวที่มีสุขภาพดีจะมีน้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 99 กรัม หรือเกือบ 1 ขีด เมื่อแรกเกิด และจะมีน้ำหนักเพิ่มประมาณ 25 กรัม ทุกวัน ดังนั้นลูกแมวทั่วไปจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก 99 กรัม เป็น 148 กรัม หลังจากเกิดได้หนึ่งสัปดาห์ (ลูกแมวที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 99 กรัม อาจจะกำลังป่วย หรือได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ควรพาลูกแมวไปพบสัตวแพทย์เพื่อทำการตรวจ)
 • ลูกแมวทั่วไปจะมีน้ำหนัก 113-170 กรัม และมีขนาดตัวที่เล็กกว่ามือของผู้ใหญ่ในช่วง 1 ถึง 2 สัปดาห์แรก
 • ลูกแมวส่วนใหญ่จะมีน้ำหนัก 170-225 กรัม เมื่อมันมีอายุได้ 2-3 สัปดาห์
 • ลูกแมวที่มีน้ำหนัก 225-450 กรัม มักจะมีอายุราว 4-5 สัปดาห์
 • ลูกแมวที่มีน้ำหนักระหว่าง 680 กรัม ถึง 900 กรัม มักจะมีอายุราว 7-8 สัปดาห์
 • โดยเฉลี่ยแล้ว แมวที่มีอายุสามเดือนขึ้นไป จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 453 กรัม ต่อเดือน จนกว่าน้ำหนักจะคงที่ที่ประมาณ 5 กิโลกรัม ดังนั้นแมวที่มีน้ำหนัก 1.3 กิโลกรัม มักจะมีอายุ 3 เดือน และแมวที่มีน้ำหนัก 1.8 กิโลกรัม ก็จะมีอายุ 4 เดือน แม้ว่านี่จะเป็นเกณฑ์ใช้คาดคะเนอายุแบบทั่วไป แต่ก็เป็นเกณฑ์ที่มีประโยชน์และใช้ได้ผลดีกับแมวที่มีอายุเกิน 12 สัปดาห์ จนกว่าแมวจะโตเต็มวัย และมีน้ำหนักราว 4.5 กิโลกรัม

การดูอายุแมว

การดูอายุแมวจากพฤติกรรม

1. เฝ้าสังเกตสัญญาณการหย่านมของลูกแมว การดูอายุแมวขั้นตอนนี้ใช้ได้เฉพาะกับลูกแมวที่ยังอยู่กับแม่ของตัวเองเท่านั้น แม่แมวจะเลิกให้นมลูกตัวเองเมื่อลูกมีอายุได้ราว 4-6 สัปดาห์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่นมของแม่แมวเริ่มหมด

 • ถ้าแม่แมวฝึกลูกตัวเองจนลูกหย่านมได้เรียบร้อยแล้ว ลูกแมวก็คงจะมีอายุประมาณ 7 สัปดาห์ หลังจากมีอายุได้ 7 สัปดาห์ แม่แมวจะไม่ให้นมลูกตัวเองอีก อาจจะสังเกตเห็นลูกแมวพยายามเข้าใกล้แม่ตัวเองเพื่อขอกินนม แต่ก็จะถูกตบและไล่ออกมา
 • ลูกแมวอายุ 7-8 สัปดาห์จะเริ่มออกห่างจากแม่ตัวเองบ่อยขึ้นและนานขึ้น เพื่อที่จะออกผจญภัยสำรวจสิ่งที่อยู่รอบตัวได้มากขึ้น

2. เฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของลูกแมว การดูอายุแมวดูจากความคล่องแคล่วในการเดินของลูกแมว สามารถใช้บอกอายุของมันโดยอิงจากพัฒนาการพื้นฐานได้ ลูกแมวจะไม่สามารถยืนหรือเดินไปรอบๆ ได้จนกว่ามันจะอายุได้ประมาณ 2 ถึง 4 สัปดาห์จนกว่าจะถึงเวลานั้น ลูกแมวจะใช้เวลาทั้งหมดไปกับการขดตัวซุกอยู่กับแม่ตัวเองและพี่น้อง หลับ หรือกินนม หากลูกแมวจำเป็นต้องขยับตัวในสองสามสัปดาห์แรก มันก็จะใช้วิธีคลานแทน

 • พฤติกรรมการเดินโซเซและไม่มั่นคงของลูกแมวเป็นตัวบอกว่า ลูกแมวมีอายุได้ราว 2 สัปดาห์แล้ว
 • ถ้าลูกแมวเริ่มเดินได้อย่างมั่นคง แสดงว่ามันอาจจะมีอายุได้มากกว่า 3 สัปดาห์แล้ว
 • ช่วงอายุระหว่าง 3 ถึง 4 สัปดาห์ ลูกแมวจะเริ่มแสดงการตอบสนองที่เรียกว่า “Righting Reflex” ซึ่งเป็นความสามารถในการพลิกตัวกลางอากาศก่อนจะตกสู่พื้นด้วยเท้า
 • เมื่ออายุได้ประมาณ 4 สัปดาห์ ลูกแมวจะสามารถเดินได้อย่างมั่นคงขึ้น เริ่มสำรวจสิ่งที่อยู่รอบตัว ความอยากรู้อยากเห็นและความซุกซนตามธรรมชาติจะปรากฏออกมาพร้อมกับความสามารถในการเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นนี้ ลูกแมวที่มีอายุในช่วงนี้จะเริ่มแสดงพฤติกรรมการกระโดดจู่โจม ลูกแมวที่สามารถวิ่งได้มักมีอายุไม่ต่ำกว่า 5 สัปดาห์

3. การดูอายุแมวสามารถสังเกตปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียงและสิ่งที่เคลื่อนไหวของลูกแมว แม้ว่าดวงตาและช่องหูจะเริ่มเปิดในช่วงอายุ 2 หรือ 3 สัปดาห์แรก แต่ปฏิกิริยาตอบสนองนี้จะพัฒนาในช่วงอายุก่อนหน้านี้ การตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกจะชี้ให้เห็นว่า ลูกแมวมีอายุได้ประมาณ 3 สัปดาห์ครึ่งแล้ว

4. ประเมินความมั่นใจและความซุกซน การดูอายุแมวจากการที่ลูกแมวมีสุขภาพแข็งแรง จะมีความมั่นใจที่มากขึ้นเมื่ออายุได้ราว 5 ถึง 6 สัปดาห์ นี่เป็นส่วนที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของการประสานการทำงานของอวัยวะและการเคลื่อนไหว ลูกแมวที่มีอายุอยู่ในช่วงนี้จะเริ่มกล้าออกสำรวจสิ่งที่อยู่รอบตัวมากกว่าลูกแมวที่มีอายุน้อยกว่าซึ่งมักจะลังเล

 • ในช่วงอายุ 7-8 สัปดาห์ ลูกแมวจะมีพัฒนาการของการประสานการทำงานของอวัยวะและการเคลื่อนไหวที่สูง มันจะสนุกสนานกับการวิ่งไปรอบๆ การเล่น และการพบปะผู้คนหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆ มันจะเริ่มสำรวจที่สูง โดยการฝึกการเคลื่อนไหวในการกระโดด

การดูอายุแมวจากพฤติกรรมของวัยเจริญพันธุ์

1. สังเกตสัญญาณของวัยแรกรุ่น เมื่ออายุได้ประมาณ 4 เดือน พฤติกรรมของแมวจะเริ่มเปลี่ยนเพราะการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน แมวที่อยู่ในช่วงอายุนี้จะร้อง “เหมียว” เสียงดังในเวลากลางคืน หรือพยายามจะหนีออกจากบ้านไปข้างนอก พฤติกรรมเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่า แมวกำลังเริ่มเข้าสู่วัยแรกรุ่น

2. เฝ้าสังเกตสัญญาณของวัยเจริญพันธุ์ที่เกิดขึ้นต่อมา โดยปกติแล้ว เมื่ออายุได้ 4-6 เดือน แมวจะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น แมวในวัยนี้จะเริ่มผอม (ไม่อวบอ้วนเหมือนวัยเด็ก) และมีร่างกายที่เพรียว แม้ว่าน้ำหนักของมันจะเพิ่มขึ้นก็ตาม

 • แมวตัวผู้ที่อายุมากกว่า 4 เดือน อาจจะเริ่มทำเครื่องหมายด้วยกลิ่น (ปัสสาวะแสดงอาณาเขต) เพื่อดึงดูดตัวเมียในการหาคู่
 • แมวตัวเมียอาจจะเริ่มกระสับกระส่ายเมื่ออายุได้ระหว่าง 4 ถึง 6 เดือน อาการนี้ยังรวมถึงการทำเครื่องหมายด้วยกลิ่น จนถึงการครวญครางและการบิดตัวไปมาอีกด้วย

3. สังเกตการเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น แมวที่มีอายุ 7 เดือน หรือแก่กว่านั้น จะเป็นแมวที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น มันจะมีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้น และจะมีพัฒนาการทางเพศที่สมบูรณ์ โปรดระวังไว้ว่าแมวตัวเมียจะสามารถตั้งท้องได้ หากไม่คอยจับตาดูให้ดี การเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์จะทำให้แมวมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวขึ้นได้ด้วยเช่นกัน

 • แมวจะเริ่มท้าทายแมวตัวอื่นเพื่อแสดงอำนาจที่เหนือกว่าเมื่ออายุได้ราว 6 เดือน แมววัยรุ่นมักจะกัดบ่อยขึ้นมากกว่าแมวเด็กหรือแมวที่โตแล้ว
 • แมวมักจะกัดบ่อยมากขึ้นเมื่ออยู่ในช่วงวัยรุ่น ดังนั้นต้องดูแลและจัดการแมวที่อยู่ในช่วงวัยนี้ให้ดี

การดูอายุแมวที่แน่นอน

1. ถามเจ้าหน้าที่ตัวแทนหรือคนที่รับลูกแมวมาจากเขา เจ้าหน้าที่และนักเพาะพันธุ์ที่ดีจะคอยบันทึกข้อมูลลูกแมวของพวกเขาอยู่เสมอ และอย่างน้อยก็จะสามารถมอบคำตอบที่ใกล้เคียงความจริงที่สุดให้ได้ แต่ถ้าพวกเขาไม่รู้ข้อมูลของลูกแมวตั้งแต่แรกเกิด สิ่งที่พวกเขาสามารถช่วยได้ก็คือ การคาดคะเนอายุลูกแมว ถึงแม้พวกเขาจะรับลูกแมวจรจัดที่เกิดนานแล้วมาดูแลก็ตาม พวกเขาก็ยังมีเจ้าหน้าที่และสัตวแพทย์ผู้มากประสบการณ์ที่จะสามารถช่วยในการดูอายุแมวได้อย่างมืออาชีพ

2. การดูอายุแมวที่แน่นอนให้ถามสัตวแพทย์ เมื่อพาลูกแมวไปให้สัตวแพทย์ตรวจเป็นครั้งแรก ลองถามสัตวแพทย์ถึงการคาดคะเนอายุลูกแมวที่เขาได้เรียนมาดูสิ ในระหว่างการตรวจครั้งนี้ สัตวแพทย์ก็จะแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบและวัคซีนที่ลูกแมวจำเป็นต้องได้รับเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีอีกด้วย

 

การดูอายุแมวในช่วงที่สำคัญที่สุดในการปลูกฝังการเข้าสังคมให้แมวก็คือ ช่วงที่แมวมีอายุระหว่าง 2 ถึง 7 สัปดาห์ พฤติกรรมของแมวในช่วงอายุ 7-8 สัปดาห์ จะเป็นสัญญาณสำคัญที่จะบ่งบอกว่า แมวสามารถอาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์และสัตว์เลี้ยงตัวอื่นได้อย่างปกติสุขดีหรือไม่ แมวที่ไม่ได้รับการปลูกฝังการเข้าสังคมอาจกลายเป็นแมวที่ไม่เชื่อง ซึ่งจะทำให้มันอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ลำบากในอนาคต

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

ที่มาของบทความ

 

ติดตามอ่านเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้ที่  srfoils.net
สนับสนุนโดย  ufabet369